Tømrarverksemd sentralt i Sogn og Fjordane

Uansett prosjekt, kontakt oss først og lat oss setja det istand!

Alt innan bygg og rehabilitering

iStand AS hjelper deg med heile prosessen på nybygg og rehabilitering. Vi har faste samarbeidspartnarar, slik at vi kan gi deg eit mest mogleg komplett tilbod. Har du ein idé og eit ønske kan vi tegne dette og levere det ferdig nedvaska med «nøkkel i døra», eller avtale delar av prosjekt med eigeninnsats.

Visste du at...

Vi lagar teikningar på prosjektet, stort og smått, basert på kunden sine idear og ønskjer. Frå ide til verkelegheit, enten med eigeninnsats eller "nykel i døra"-prinsipp.

iStand AS hjelper deg med heile prosessen på nybygg og rehabilitering. Vi har faste samarbeidspartnarar, slik at vi kan gi deg eit mest mogleg komplett tilbod. 

Våre tenester:

  • bytte av taktekking

  • utbetring av knust takstein

  • årleg takservice

  • montering av pipebeslag

  • rehabilitering av bygg

  • oppussing av bad og kjøkken

  • oppføring av bustader, hytter, garasjar, landbruksbygg og kraftstasjonar

Våre tenesteområder er tre og betong. Ingen jobb er for liten for oss. Ikkje tenk meir på det – la oss setje det iStand for deg!